CULTURA SI ISTORIE  /  BISERICI SI MANASTIRI

Schitul Înalţarea Domnului – Brates

La 15 kilometri de Gura Tarcăului, în desişul pădurilor, pe valea pârâului Brateş şi la revărsarea lui în apa Tarcăului, se întinde satul de proaspătă obârşie „Brateş”.

Credincioşii din satul Brateş, dorind să aibă o biserică, au cerut binecuvântarea Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei, la data de 16 martie 1947. Mitropolia a dat binecuvântarea şi l-a delegat pe Protosinghelul Veniamin Talpău, din Schitul Tarcău, să se ocupe de construirea bisericii. Ajutat de mai mulţi credincioşi, pomeniţi în pisania bisericii, a reuşit după şase ani s-o termine. Sfinţirea a avut loc la 10 mai 1953, când biserica a primit hramul Înălţarea Domnului. Cel dintâi slujitor al bisericii din Brateş a fost Protosinghelul Veniamin Talpău (1910-1992), prin osârdia căruia s-a ridicat frumosul locaş. După 1989 biserica a fost transformată în schit.

Pe parcursul a patru decenii, satul Brateş devine pentru localnici şi pentru mulţi pelerini o „oază de duhovnicie”, iar Valea Tarcăului o zonă de adevărată relaxare spirituală.

Biserica este o construcţie din lemn, în formă de cruce, tencuită în interior şi căptuşită cu draniţă în exterior. Altarul este luminat de o fereastră mare la est şi una mică la proscomidie. Catapeteasma este din lemn de tei nesculptat. Are o turlă deschisă, hexagonală pe naos. Naosul este luminat de câte o fereastră la sud şi nord, la fel şi pronaosul, care este mult mai spaţios decât naosul. Are un mic pridvor, cu intrarea prin vest, pe o uşă din lemn în două canaturi şi este luminat de câte o fereastră la sud şi nord. Şi în pronaos se intră tot pe uşă de lemn cu două canaturi, cu geamuri în partea superioară. Pardoseala este din scândură, iar acoperişul bisericii din tablă zincată.

Biserica nu este pictată, dar este înzestrată cu icoane mari din lemn. Catapeteasma este pictată de pictorul Niculai Cristea.

Clopotniţa, la 15 m în sudul bisericii, este o construcţie din piatră în două etaje, acoperită cu tablă. Lângă clopotniţă, la sud este o mică clădire din piatră acoperită cu tablă, în care este mormântul primului slujitor, Protosinghelul Veniamin Talpău.

Alături este clădirea stăreţiei, din cărămidă, cu un etaj, acoperită cu tablă, şi în continuare o clădire din lemn pentru trapeză, bucătărie şi sala pentru praznice. O peluză frumoasă este protejată de alei betonate, pe care se circulă. În nordul şi estul bisericii se află o mică plantaţie de meri, care la sud se învecinează cu cimitirul satului. Pentru amatorii de turism consemnăm că la 10 km sud se află mică staţiune balneoclimaterică Ardeluţa.

În anul 2004, cu binecuvântarea I.P.S. Daniel, Mitropolit al Moldovei şi Bucovinei, se ia hotărârea înfiinţării parohiei Brateş, în locul vechiului schit de călugări, alcătuită din cele 85 de familii, toate de confesiune ortodoxă.

Începând cu data de 1 august 2005, prin slujba Sfintei Liturghii şi prin prezenţa P.C. Preot Protopop Dumitru Ailincăi alături de câţiva preoţi, se dă citire deciziei de numire a părintelui Căruceriu Emilian, ca preot paroh al parohiei ’’Înălţarea Domnului,, din satul Brateş, comuna Tarcău.

Inapoi »