C.N.I.P.T. BICAZ

Descriere PROIECT C.N.I.P.T. BICAZ

Obiectivul general ale proiectului “Construire Centru National de Informare si Promovare Turistica Bicaz” este în concordanţă cu obiectivul strategic al POR şi scopul acestuia consta în creşterea numărului de turisti, prin promovarea potentialului turistic al zonei din jurul orasului Bicaz, judetul Neamt

Obiective specifice

   · Prin proiect se propune construirea cladirii in care va functiona Centrul National de Informare si promovare turistica Bicaz, achizitionarea de echipamente si software pentru dotarea CNIPT Bicaz si crearea de baze de date cu informatii turistice din zona orasului Bicaz si a judetului Neamt, pentru promovarea regiunii Nord Est si implicit a imaginii Romaniei;
   · Proiectul contribuie la creşterea gradului de informare a turiştilor care vizitează zona şi a operatorilor din domeniul turism din orasul Bicaz si judetul Neamt ;
   · Prin acţiunile propuse se prevede şi cresterea fluxului de turişti informati in zona, indiferent de anotimp, care este un rezultat de sustenabilitate al acestui proiect şi contribuie la promovarea si dezvoltarea turismului în această zonă;
   · Se prevede o creştere a numarului de vizitatori ai web-site-ului CNIPT Bicaz , ceea ce va genera o crestere a numarului de turisti ce vor sosi in orasul Bicaz si care vor vizita atractiile turistice din zona , ceea ce va genera o crestere a cererii de servicii şi bunuri din partea turiştilor, fapt care, indirect, va a avea ca efect dezvoltarea economică locală şi regională.


SURSELE DE FINANŢARE A PROIECTULUI:

Nr. Crt. SURSE DE FINANŢARE VALOARE
I Valoarea totală a proiectului, d.c.: 624.837,12
a. Valoarea neeligibilă a proiectului 71.700,00
b. Valoarea eligibilă a proiectului 432.828,00
c. TVA 120.309,12
II Contribuţia proprie în proiect, d.c.: 80.356,56
a. Contribuţia solicitantului la chelt. eligibile 8.656,56
b. Contribuţia solicitantului la chelt. Neeligibile 71.700,00
c. Autofinanţarea proiectului 0,00
III TVA 120.309,12
IV ASISTENŢĂ FINANCIARĂ NERAMBURSABILĂ SOLICITATĂ 425.347,44